Čo je doména, subdoména a doména prvého rádu?

Čo je doména, subdoména a doména prvého rádu?
Často počujete odborné slová, ktorým ani nerozumieme a niektorí ich aj používajú ale nevedia ich dobre vysvetliť. Týmito slovami môžu byť pre laikov napríklad subdoména a doména. Ukážme si tak príklad, na ktorom si vysvetlíme tieto a ďalšie slová. Dajme si za príklad webovú stránku:

blog.w3m.sk

sk = doména prvého rádu, nazývaná aj doménová koncovka
w3m.sk = doména druhého rádu, nazývaná aj jednoducho doména
blog.w3m.sk = doména tretieho rádu, nazývaná ako subdoména

​Doménové meno je hierarchický rad znakov reprezentujúci rôzne úrovne domén oddelených bodkami, začínajúci s doménovou koncovkou na pravom konci (doména prvého rádu). Doménovým menom tak môžeme nazvať doménu (doménu druhého rádu) ale aj subdoménu (doménu tretieho rádu ).
 
  November 26, 2014