Čo je responzívny dizajn webovej stránky?

Čo je responzívny dizajn webovej stránky?
Pravdepodobne každý z nás sa už niekedy stretol so slovným spojením "responzívny dizajn". Responzívny dizajn majú webové stránky, ktoré sa automaticky prispôsobujú veľkosti displeja. Či už je to na počítači, tablete, mobilnom telefóne, alebo na iných zariadeniach. Preto sa niektoré webové stránky zobrazujú iným spôsobom na počítači s veľkou obrazovkou, na počítači s malou obrazovkou, a inak na ostatných zariadeniach. Webová stránka sa tak stáva flexibilnou a prehľadnejšou pri jej čítaní. Responzívny dizajn nemusí vždy znamenať len to, že sa prispôsobí  web stránka svojím preskupením elementov na obrazovke, ale aj o jej funkcionalitu, ktorá môže byť tiež zmenená.

​Mobilné zariadenia sa predávajú každý rok čoraz viac, preto odporúčame používať responzívny dizajn na Vašej webových stránkach aby boli prehľadné aj na mobilných zariadeniach.
  November 27, 2014