KonferIT

Utorok 3.10.2017 sa v Bratislave konala úspešná IT konferencia s názvom KonferIT. Tento rok bola hlavnou témou bezpečnosť sietí. Za účelom získania informácií o novinkách a o vývoji v oblasti bezpečnosti sme sa zúčastnili aj my. V tomto článku Vám predstavíme pár zaujímavých problémov, ktoré nás na konferencii zaujali.

Prvá prednáška bola venovaná dátam. Prednášajúci na názornej ukážke demonštroval ako ľahko sa na internete dajú nájsť informácie o konkrétnom človeku. Spomedzi účastníkov konferencie si vybral náhodného človeka a skúšal, čo všetko o ňom dokáže nájsť. Za pár minút sa mu o ňom podarilo zistiť dostatok osobných informácií. Takýto príklad slúži ako varovný prst. Ľudia sú často na internete či sociálnych sieťach neobozretní a zverejňujú informácie, ktoré môže následne potenciálny útočník veľmi ľahko nájsť a použiť proti nim. Následkom toho môžu prísť o svoje osobné, bankové účty či dokonca stratiť súkromie. Preto je dôležité s osobnými informáciami na internete narábať opatrne a nezverejňovať ich verejne aby bola eliminovaná možnosť ich zneužitia.

Dôležitá otázka, ktorej bola venovaná ďalšia prednáška, bolo GDPR (General Data Protection Regulation). Je to nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov, ktoré vstúpi do platnosti v máji 2018. V skratke toto nariadenie zlepšuje ochranu osobných údajov a má zabezpečiť ich bezpečné ukladanie na stránkach. Súvisia s ňou nové povinnosti pre všetky subjekty, ktoré narábajú s osobnými údajmi. To znamená, že každá stránka, ktorá pracuje s osobnými údajmi, bude musieť spĺnať nové požiadavky. Na prednáške bolo ukázané možné riešenie ako dosiahnuť spĺňanie týchto požiadaviek. My sme s týmto nariadením taktiež oboznámení a vieme poskytnúť funkčné riešenie pre stránky, aby bolo zabezpečené spĺňanie GDPR.

V neposlednom rade sme sa zúčastnili prednášky o “etických hackeroch”. V dnešnom svete, kde sú informácie najcennejšou vecou, je dôležité mať  dostatočne zabezpečené svoje stránky a zabrániť ich úniku. Ale stránky tvoria ľudia a tí nie sú neomylní. Preto existujú “etickí hackeri”. Tí sa takéto chyby snažia nájsť a to tak, že sa pokúsia danú stránku napadnúť. Vďaka tomu dokážu odhaliť slabé miesta na stránke, ktoré je treba ešte zabezpečiť. Takúto službu vieme poskytnúť aj my a tak vytvoriť ešte bezpečnejšiu stránku.

Účasť na tejto konferencii nám priniesla mnoho nových poznatkov zo sveta bezpečnosti, ktoré sa budeme snažiť aplikovať v našich terajších aj budúcich projektoch a tak zabezpečiť bezpečnejšie stránky možno aj pre Vás.

2 July, 2018
Spoločnosť Wi-Fi Alliance oficiálne spustila WPA3
WPA3 - štandard novej generácie zabezpečenia Wi-Fi, ktorý sľubuje odstránenie všetkých známych bezpečnostných zraniteľností a bezdrôtových útokov, ku ktorým dochádza dnes vrátane nebezpečných útokov.
13 December, 2017
Progressive Web Apps
Progressive Web Apps alebo skrátene PWA sú aplikácie, ktoré sa nachádzajú priamo v internetovom prehliadači. Majú mnohé výhody klasických stiahnuteľných aplikácií a spájajú ich s výhodami a ľahkosťou používania internetového prehliadača.
9 November, 2017
KonferIT
Účasť na konferencii KonferIT a naše postrehy
9 November, 2017
Cloudflare
Služba Cloudflare a jej výhody
22 June, 2017
Vhodný názov pre doménu
Vhodný názov pre doménu
2 May, 2017
Windows 10 bude mať nový prehliadač
Windows 10 bude mať nový prehliadač
>